UNEP/GRID-Arendal

soe97.jpg

NORSK MILJØ på Internett og CD-ROM

Miljøstatus Norge 1997 på Internett inneholder siste nytt om miljø-tilstanden i Norge, presentert i form av lett forståelig grafikk, bilder, oversiktlige tekster på norsk og engelsk og en mengde kart.
Rapporten er rettet mot beslutningstakere, skoleverket og publikum generelt. Skoleverket er også interessert i produktet i forbindelse med satsingen på IT i norsk skole. De videregående skolene er pålagt å integrere miljølære i alle fag, og Miljøstatus Norge på Internett er skreddersydd til dette formålet. Tema som drivhuseffekten, sur nedbør, fortynnet ozonlag, miljøgifter, biologisk mangfold, fiskerier, skogressurser, avfall og bymiljø behandles med forklarende tekst og bilder.

Miljøstatus Norge 97 på Internett er laget i samarbeid med bl.a. Miljøverndepartementet, Statistisk Sentralbyrå, Statens Kartverk-miljøenheten og SFT. Rapporten anbefales av FNs miljøprogram. Den er prisbelønt, og er tatt i bruk som modell i en rekke andre land.

CD-ROM

Miljøstatus Norge er tilgjengelig på CD-ROM som inneholder både engelsk og norsk versjon. Skoler vil ha fordel av å bruke CD-ROM for å korte ned ventetiden på Internett. CD-ROM-versjonen er interaktiv med Internett. Lenker til andre "servere" fungerer direkte fra CD-ROMen.

Jeg bestiller herved ........ kopier av
Miljøstatus Norge 1997 på CD-ROM.
Pris kr 190,- + porto

Navn:

Adresse:

Send bestillingen til:
GRID-Arendal
Boks 1602 Myrene
4801 ARENDAL
Telefon: 37 03 56 50
Fax: 37 03 50 50
E-post: grid@grida.no


Internettkurs for lærere
Er du usikker på bruken av Internett/CD-ROM/IT i forbindelse med miljøundervisning, integrering av miljø i andre fag,etc., kan GRID-Arendal holde kurs i dette. Informasjon om kursene Internett og Miljø, IT som pedagogisk verktøy:
http://www.grida.no/prog/norway/ laererk.htm
eller kontakt GRID-Arendal.